Αργυρόπουλος Νικόλας

  • Αργυρόπουλος Νικόλας

  • Short Bio

    Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου BBA(Hons) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου MBA με διάκριση από το Kingston University του Λονδίνου.

  • Contacts

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου BBA(Hons) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού τίτλου MBA με διάκριση από το Kingston University του Λονδίνου.

Πριν από την ένταξή του στην ομάδα πωλήσεων των Οδοντιατρικών Αποστολίδη το 2017 ως Υπεύθυνος Εξοπλισμού, εργάστηκε για 3 χρόνια στο τμήμα πωλήσεων της εισαγωγικής εταιρείας Οδοντιατρικών και Οδοντοτεχνικών ειδών Dental Vision Ltd. όπου συνέβαλε στην ανάπτυξη του Οδοντιατρικού τμήματος πωλήσεων στην Αθήνα καθώς και στην επιτυχή τοποθέτηση νέων προϊόντων και αντιπροσωπιών στην Ελληνική Οδοντιατρική αγορά. Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει επίσης την εργασία του για 18,5 χρόνια στην εισαγωγική εταιρεία Οδοντιατρικών και Οδοντοτεχνικών ειδών και μηχανημάτων Dentofair Α.Ε. με στόχο την αύξηση των πωλήσεων των εξοπλισμών του Γερμανικού οίκου KaVo Dental καθώς και την συνεισφορά του στην δημιουργία Οδοντιατρικού τμήματος πωλήσεων.

Στις επαγγελματικές του διακρίσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η πιστοποίησή του ως “Certified Salesman” στην Ελλάδα για τον Γερμανικό οίκο KaVo Dental στις έδρες, τις χειρολαβές και στα απεικονιστικά μηχανήματα, με έμπρακτο αποτέλεσμα την κατάκτηση της πρώτης θέσης της εταιρείας Dentofair Α.Ε. στην αύξηση των πωλήσεων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο (2010).

Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.