Μιχαηλίδης Γιώργος

  • Μιχαηλίδης Γιώργος

  • Short Bio

    Πτυχιούχος μηχανικός τεχνολογίας οργάνων του ΤΕΙ Αθηνών. Προϋπηρεσία 14 ετών σε εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων.

  • Contacts

Πτυχιούχος μηχανικός τεχνολογίας οργάνων του ΤΕΙ Αθηνών. Προϋπηρεσία 14 ετών σε εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων.

Κάτοχος Lower στα Αγγλικά και ECDL στους υπολογιστές.

Συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια ως εκθέτης αλλά και σεμινάρια εκπαίδευσης.

Από το 2018  εργάζεται στην εταιρεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ, ως τεχνικός υπεύθυνος στη Βόρεια Ελλάδα.