Μπιτσάνης Βασίλης

  • Μπιτσάνης Βασίλης

  • Short Bio

    Γεννήθηκε στην Κατερίνη. Αποφοίτησε από την Τεχνική Σχολή Κατερίνης και πήρε το πτυχίο με τίτλο Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων.

  • Contacts

Γεννήθηκε στην Κατερίνη. Αποφοίτησε από την Τεχνική Σχολή Κατερίνης και πήρε το πτυχίο με τίτλο Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων.

Είναι κάτοχος διπλώματος Κατηγορίας, κάτοχος του ECDL  και έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Εργάζεται στον ευρύτερο οδοντιατρικό χώρο εδώ κα αρκετά χρόνια και από το 2009 έως και σήμερα ανήκει στην ομάδα της εταιρείας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ.