Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος διοργανώνει Ημερίδα με θέμα:
«Μελέτη και χρησιμότητα της Υπολογιστικής Τομογραφίας Κωνικής Δέσμης (ΥΤΚΔ-CBCT) στην κλινική πράξη:
συζήτηση σε περιπτώσεις ασθενών»

Σάββατο 2 Μαρτίου 2024 και ώρα 09:00 – 14.00

Στο Επιστημονικό της Κέντρο, Καλλιρρόης 17, Αθήνα.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η εκμάθηση της τεχνικής της Υπολογιστικής Τομογραφίας Κωνικής Δέσμης (ΥΤΚΔ-CBCT), η αξιολόγηση των ευρημάτων της και η χρησιμότητα της σε κλινικά θέματα της οδοντιατρικής πράξης, καθώς και στις παθήσεις της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης. Η Ημερίδα θα είναι διαδραστική μεταξύ ακτινολόγου και κλινικού σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

09.00 – 09.30 Εγγραφές και παραλαβή υλικού

09.30 – 10.15 Βασικές αρχές της ΥΤΚΔ-CBCT
Κ. Τσιχλάκης

10.15 – 11.15 Συζήτηση των ευρημάτων της ΥΤΚΔ-CBCT σε περιπτώσεις ασθενών
Κ. Τσιχλάκης – Ι. Μελακόπουλος

11.15 – 11.45 Διάλειμμα-καφές

11.45 – 12.30 Συζήτηση των ευρημάτων της ΥΤΚΔ-CBCT σε περιπτώσεις ασθενών
Κ. Τσιχλάκης – Ι. Μελακόπουλος

12.30 – 13.45 Χρησιμότητα της ΥΤΚΔ-CBCT στις παθήσεις της Κροταφογναθικής
Διάρθρωσης: συζήτηση σε περιπτώσεις ασθενών
Ν. Αλεξίου – Ι. Ρούσσου

13.45 – 14.00 Συζήτηση – Συμπεράσματα

Εισηγητές:

Αλεξίου Νάντια, Επίκουρη Καθηγήτρια Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος ΕΚΠΑ
Μελακόπουλος Ιωάννης, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Ρούσσου Ίλεια, Επίκουρη Καθηγήτρια Προσθετολογίας ΕΚΠΑ
Τσιχλάκης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος ΕΚΠΑ

Η είσοδος είναι ελεύθερη – Χορηγούνται 4,5 ΜΕΕΟ

Πληροφορίες – Δήλωση Συμμετοχής:
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καλλιρρόης 17, 117 43 Αθήνα Τηλ: 210 9214325 (9.30 – 13.00)
E-Mail: info@stomatologia.grwww.stomatologia.gr