ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Επωνυμία:
Διεύθυνση:
E-mail:
Πόλη:
Τηλέφωνο:
ΔΗΛΩΘΗΣΑ ΒΛΑΒΗ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΣ: ΤΥΠΟΣ: ΑΡ.ΣΕΙΡΑΣ:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΒΛΑΒΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ονοματεπώνυμο TEXNIKOY Υπογραφή TEXNIKOY


Ονοματεπώνυμο ΠΕΛΑΤΗ Υπογραφή ΠΕΛΑΤΗ