Συνεργασίες

Planmeca, Φινλανδία www.planmeca.com
QR-Newtom, Ιταλία http://www.newtom.it
KAVO-Soredex, Φινλανδία https://www.kavo.com/en-us/soredex
Kulzer, Γερμανία http://kulzer.gr/gr/ee/home_14/home_13.aspx
S.S.White Burs, ΗΠΑ http://www.sswhitedental.com
Satelec, Γαλλία https://www.acteongroup.com
Sopro,Γαλλία https://www.acteongroup.com
Score, Ολλανδία http://www.scorenl.com/
EMS, Ελβετία https://www.ems-dental.com
Cattani, Ιταλία https://www.cattani.it
LM Dental, Φινλανδία https://www.lm-dental.com/
Midmark, ΗΠΑ www.midmark.com
J&J, σειρά Listerine www.jnj.com
Tavom, Ιταλία www.tavom.com
Digital Doc, ΗΠΑ www.digi-doc.com
Mocom, Ιταλία https://www.mocom.it/en/
Formlabs, ΗΠΑ https://www.formlabs.com
Futudent, Φινλανδία https://www.futudent.com