ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)