Οδηγίες από την Ομοσπονδία για τα μέσα προστασίας στα οδοντιατρεία

Ανακοινώθηκαν οι οδηγίες της Ομοσπονδίας για την ορθή λειτουργία των οδοντιατρείων υπό καθεστώς κορονωιού.
Διαβάστε τις αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο!
Παραμένουμε κοντά σας,
Οδοντιατρικά Αποστολίδη
οδηγίες Ομοσπονδίας